Hlavní obsah

organizace

Vyskytuje se v

příspěvkový: příspěvková organizaceder Zuschussbetrieb

vyzvědačský: vyzvědačská organizacedie Spionageorganisation

špionážní: špionážní organizace/síťdie Spionageorganisation/das Spionagenetz

Organisation: organizace pracovníkůdie Organisation der Arbeiter

organizace: odborová organizacedie Gewerkschaftsorganisation