Hlavní obsah

uspořádání

Vyskytuje se v

demonstrace: rozehnat/uspořádat demonstracieine Demonstration gewaltsam auflösen/veranstalten

oslava: uspořádat oslavueine Feier veranstalten

olympiáda: uspořádat olympiádueine Olympiade ausrichten

pravidelně: být uspořádán pravidelněregelmäßig geordnet sein

přehledně: data přehledně uspořádatDaten übersichtlich anordnen

přehlídka: zorganizovat/uspořádat/zakončit přehlídkueine Schau organisieren/veranstalten/beenden

slavnost: uspořádat slavnosteine Feier veranstalten

výstava: uspořádat/zahájit výstavueine Ausstellung veranstalten/eröffnen

aufmachen: die Ware im Schaufenster hübsch aufmachenpěkně uspořádat zboží ve výloze

anordnen: Wörter alphabetisch anordnenuspořádat slova podle abecedy

platzsparend: etw. platzsparend anordnenúsporně uspořádat co

säuberlich: etw. säuberlich ordnenpečlivě uspořádat/urovnat co