Hlavní obsah

Kombination [kɔmbinaˈtsioːn]

Vyskytuje se v

sdružený: die Nordische Kombinationsport. závod sdružený

kombinace: eine Kombination von Farbenkombinace barev