Hlavní obsah

vztah

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přátelský, obchodní ap.) die Beziehung, das Verhältnisbýt v příbuzenském vztahu s kýmmit j-m verwandt seinukončit vztahdie Beziehung beendenmezilidské vztahyzwischenmenschliche Beziehungen
  2. (souvislost) die Beziehungvztah mezi teorií a praxídie Beziehung zwischen Theorie und Praxis

Vyskytuje se v

partnerský: partnerské vztahydie Partnerbeziehungen

ručitelský: ručitelské vztahydie Haftungsverhältnisse

zdravý: zdravý vztaheine gesunde Beziehung

bortit se: přen. Jejich vztah se bortí.Ihre Beziehung bricht zusammen.

nezávazný: nezávazný vztahunverbindliche Beziehung

odpovědný: odpovědný vztah ke komu/čemueine verantwortungsvolle Beziehung zu j-m/etw.

problematický: problematické vztahyproblematische Beziehungen

rozkol: rozkol ve vztazíchder Zwiespalt in Beziehungen

skončený: skončený (milostný) vztahbeendete (Liebes)Beziehung

slepit: přen. slepit rozbitý vztahzerbrochene Beziehung zusammenleimen

ubíjet: Ten vztah mě ubíjí.Diese Beziehung macht mich fertig.

utnout: utnout vztahdie Beziehung abbrechen

vypjatý: Jejich vztah byl krajně vypjatý.Ihre Beziehung war extrem gespannt.