Hlavní obsah

postoj

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (držení těla) die (Körper)Stellung, die (Körper)Haltung
  2. (stanovisko) die Stellung(nahme), die Einstellungmít kladný postoj k čemueine positive Einstellung zu etw. habenvyjádřit svůj postoj k čemuseine Stellungnahme zu etw. abgeben

Vyskytuje se v

nenávistný: zaujmout nenávistný postoj ke komu/čemueine feindselige Stellung zu j-m/etw. einnehmen

nerozumný: nerozumný postojeine unvernünftige Stellung

odhodlaný: zaujímat k čemu odhodlaný postojeine entschiedene Stellung zu etw. einnehmen

pozitivní: zaujmout pozitivní postoj k čemueine positive Haltung zu etw. einnehmen

Haltung: mít k čemu konzervativní postojeine konservative Haltung zu etw. haben

human: zaujmout humánní postoj k čemuzu etw. eine humane Stellung einnehmen

Stand: stát pevně, mít pevný postojeinen festen Stand haben

postoj: vyjádřit svůj postoj k čemuseine Stellungnahme zu etw. abgeben