Hlavní obsah

Verhältnis

Vyskytuje se v

schlicht: in schlichten Verhältnissen lebenžít ve skromných poměrech

traurig: in traurigen Verhältnissen lebenžít v žalostných poměrech

poměr: j-s finanzielle Verhältnissefinanční poměry koho

dnes: Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.Dnes jsou jiné poměry.

důvěrný: ein intimes Verhältnisdůvěrný poměr

neudržitelný: unhaltbare Verhältnisseneudržitelné poměry

neutěšený: unerfreuliche Verhältnisseneutěšené poměry

nynější: jetzige Verhältnissenynější poměry

omezený: in begrenzten Verhältnissen lebenžít v omezených poměrech

skromný: aus bescheidenen Verhältnissen stammenpocházet ze skromných poměrů

Verhältnis: das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinnpoměr nákladů a zisku