Hlavní obsah

dnes, hovor. dneska

Příslovce

  1. (tohoto dne) heuteKolikátého je dnes?Den Wievielten haben wir heute?
  2. (v současnosti) heute, heutzutageDnes jsou jiné poměry.Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.

Vyskytuje se v

blbý: Mám dnes blbou náladu.Ich bin heute schlecht gelaunt.

být: Dnes je středa.Heute ist Mittwoch.

být: Matka je dnes smutná.Die Mutter ist heute traurig.

být: Je dnes mým hostem.Er ist heute mein Gast.

dávat: Co dnes dávají v kině?Was läuft heute im Kino?

dopoledne: dnes dopoledneheute Vormittag

jaký: Jaký je dnes den?Welcher Tag ist heute?

jo: Dnes je středa, že jo?Heute ist Mittwoch, oder?

kolikátý: Kolikátého je dnes?Der wievielte ist heute?

odcházet: Dnes odcházím později.Heute gehe ich später weg.

odklízet: Musím dnes ještě odklízet sníh.Ich muss heute noch Schnee (weg)räumen.

odpadnout: Odpolední vyučování dnes odpadne.Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.

odpoledne: dnes/zítra odpoledneheute/morgen Nachmittag

ohromně: Ohromně ti to dnes sluší.Heute steht es dir großartig.

ochladit se: Dnes v noci se řádně ochladilo.Heute Nacht hat es (sich) merklich abgekühlt.

ordinovat: Dnes neordinujeme.Heute haben wir keine Sprechstunde.

podařit se: Dort se ti dnes velmi podařil.Die Torte ist dir heute sehr gut geraten.

pravděpodobně: Pravděpodobně dnes přijde.Wahrscheinlich kommt er heute.

sypat: Počítačová firma dnes dobře sype.Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.

uspávat: Kdo dnes uspává děti?Wer bringt heute die Kinder ins Bett?

uvařit: Co dnes uvaříš k večeři?Was wirst du heute zum Abendessen kochen?

uvařit se: Dnes se ve vlaku uvaříme.Heute schmoren wir im Zug.

večer: dnes večerheute Abend

vedro: Dnes je vedro.Heute ist es heiß/schwül.

volno: Už mám dnes volno.Heute habe ich schon Feierabend.

volno: Máte dnes večer volno?Sind Sie/Seid ihr heute Abend frei?

výborně: Vypadáš dnes výborně.Du siehst heute vorzüglich aus.

vykoupat se: Už jsem se dnes vykoupal.Ich habe heute schon gebadet.

vytížit: Jsem dnes zcela vytížen.Ich bin heute völlig ausgelastet.

zapadat: Slunce dnes zapadá v 21:14.Die Sonne geht heute um 21:14 unter.

zapíchnout: Dnes jsem to v práci zapíchl už v 15 hodin.Heute machte ich schon um 15 Uhr Feierabend.

zítra: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen.

aber: heute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra

heute: heute Mittagdnes v poledne

Nacht: gestern/heute/Freitag Nachtvčera/dnes/v pátek v noci

abkühlen: Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.Dnes v noci se znatelně ochladilo.

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

Datum: Welches Datum haben wir heute? – Den vierten (März).Kolikátého je dnes? – Čtvrtého (března).

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

entweder: Er kommt entweder heute oder morgen.Buď přijde dnes, nebo zítra.

Fernsehen: Was gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?

fliegen: Die Schwalben fliegen heute tief.Vlaštovky dnes létají nízko.

fortwirken: Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.

frisch: Es ist ziemlich frisch heute.Dnes je docela chladno.

geben: Was wird heute im Kino gegeben?Co dávají dnes v kině?

geben: Was gibt es heute im Fernsehen?Co je dnes v televizi?

genießbar: hovor. žert. Er ist wieder mal nicht genießbar.Ten je dneska zase nesnesitelný.

ihnen: Heute gehen wir zu ihnen zu Besuch.Dnes k nim půjdeme na návštěvu.

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

laufen: Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

machen: Was machst du heute Nachmittag?Co děláš dnes odpoledne?

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

reifen: Es hat heute Nacht gereift.Dnes v noci padala jinovatka.

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

schön: Heute ist es schön warm.Dnes je pěkně teplo.

sonst: heute nicht, sonst jadnes ne, jinak ano

Tag: Welchen Tag haben wir heute?Co je dnes za den?

treffen: Ich treffe mich heute mit meinen Freunden.Dnes se setkám s přáteli.

turnen: Wir turnen heute draußen.Dneska budeme cvičit venku.

vergeben: Heute abend ist sie schon vergeben.Dnes večer je již zadaná.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.