Hlavní obsah

dnes, hovor. dneska

Příslovce

  1. (tohoto dne) heuteKolikátého je dnes?Den Wievielten haben wir heute?
  2. (v současnosti) heute, heutzutageDnes jsou jiné poměry.Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.

Vyskytuje se v

blbý: Mám dnes blbou náladu.Ich bin heute schlecht gelaunt.

být: Dnes je středa.Heute ist Mittwoch.

dávat: Co dnes dávají v kině?Was läuft heute im Kino?

dopoledne: dnes dopoledneheute Vormittag

jaký: Jaký je dnes den?Welcher Tag ist heute?

jo: Dnes je středa, že jo?Heute ist Mittwoch, oder?

kolikátý: Kolikátého je dnes?Der wievielte ist heute?

odcházet: Dnes odcházím později.Heute gehe ich später weg.

odklízet: Musím dnes ještě odklízet sníh.Ich muss heute noch Schnee (weg)räumen.

odpadnout: Odpolední vyučování dnes odpadne.Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.

odpoledne: dnes/zítra odpoledneheute/morgen Nachmittag

ohromně: Ohromně ti to dnes sluší.Heute steht es dir großartig.

ochladit se: Dnes v noci se řádně ochladilo.Heute Nacht hat es (sich) merklich abgekühlt.

ordinovat: Dnes neordinujeme.Heute haben wir keine Sprechstunde.

podařit se: Dort se ti dnes velmi podařil.Die Torte ist dir heute sehr gut geraten.

pravděpodobně: Pravděpodobně dnes přijde.Wahrscheinlich kommt er heute.

sypat: Počítačová firma dnes dobře sype.Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.

uspávat: Kdo dnes uspává děti?Wer bringt heute die Kinder ins Bett?

uvařit: Co dnes uvaříš k večeři?Was wirst du heute zum Abendessen kochen?

uvařit se: Dnes se ve vlaku uvaříme.Heute schmoren wir im Zug.

večer: dnes večerheute Abend

vedro: Dnes je vedro.Heute ist es heiß/schwül.

volno: Už mám dnes volno.Heute habe ich schon Feierabend.

výborně: Vypadáš dnes výborně.Du siehst heute vorzüglich aus.

vykoupat se: Už jsem se dnes vykoupal.Ich habe heute schon gebadet.

vytížit: Jsem dnes zcela vytížen.Ich bin heute völlig ausgelastet.

zapadat: Slunce dnes zapadá v 21:14.Die Sonne geht heute um 21:14 unter.

zapíchnout: Dnes jsem to v práci zapíchl už v 15 hodin.Heute machte ich schon um 15 Uhr Feierabend.

zítra: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen.

aber: dnes ne, ale zítraheute nicht, aber morgen

heute: dnes v poledneheute Mittag

Nacht: včera/dnes/v pátek v nocigestern/heute/Freitag Nacht

abkühlen: Dnes v noci se znatelně ochladilo.Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.

anstehen: Dnes je na řadě spousta práce!Heute steht eine Menge Arbeit an!

Datum: Kolikátého je dnes? – Čtvrtého (března).Welches Datum haben wir heute? – Den vierten (März).

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.

entweder: Buď přijde dnes, nebo zítra.Er kommt entweder heute oder morgen.

Fernsehen: Co je dnes večer v televizi?Was gibt es heute Abend im Fernsehen?

fliegen: Vlaštovky dnes létají nízko.Die Schwalben fliegen heute tief.

fortwirken: Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.

frisch: Dnes je docela chladno.Es ist ziemlich frisch heute.

geben: Co dávají dnes v kině?Was wird heute im Kino gegeben?

genießbar: Ten je dneska zase nesnesitelný.hovor. žert. Er ist wieder mal nicht genießbar.

ihnen: Dnes k nim půjdeme na návštěvu.Heute gehen wir zu ihnen zu Besuch.

Kino: Co dnes dávají v kině?Was wird heute im Kino gespielt?

laufen: Co vlastně dávají dnes v televizi?Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?

leidtun: Je mi líto, že dnes nepřijde.Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.

machen: Co děláš dnes odpoledne?Was machst du heute Nachmittag?

Möglichkeit: Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?

reifen: Dnes v noci padala jinovatka.Es hat heute Nacht gereift.

sagen: Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.Ich sage, es gibt heute noch Regen.

schön: Dnes je pěkně teplo.Heute ist es schön warm.

sonst: dnes ne, jinak anoheute nicht, sonst ja

Tag: Co je dnes za den?Welchen Tag haben wir heute?

treffen: Dnes se setkám s přáteli.Ich treffe mich heute mit meinen Freunden.

turnen: Dneska budeme cvičit venku.Wir turnen heute draußen.

vergeben: Dnes večer je již zadaná.Heute abend ist sie schon vergeben.

wenig: Dnes mám ještě méně času než včera.Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.

dnes: Kolikátého je dnes?Den Wievielten haben wir heute?