Hlavní obsah

zítra

Příslovce

  • morgenzítra ránomorgen früh

Vyskytuje se v

být: Würdest du morgen kommen?Nepřišel bys zítra?

mít: Morgen soll schönes Wetter sein.Zítra má být hezky.

mrknout: Ich sehe mir das morgen an.Zítra se na to mrknu.

ne: Ruf mich an, aber nicht morgen.Zavolej mi, ale ne zítra.

odpoledne: heute/morgen Nachmittagdnes/zítra odpoledne

prý: Es soll morgen ganz fertig sein.Má to prý být zítra celé hotové.

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!Jen si představ, kam zítra jedu!

roztočit: Morgen hauen wir auf die Pauke.Zítra to pořádně roztočíme.

sněžit: Es soll morgen schneien.Zítra má sněžit.

ty: Morgen komme ich zu dir.Zítra přijdu k tobě.

vcházet: Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.Nový zákon zítra vchází v platnost.

zatelefonovat: Kannst du mich morgen anrufen?Můžeš mi zítra zatelefonovat?

znovu: Ich werde es morgen nochmals versuchen.Zítra to zkusím znovu.

aber: heute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra

morgen: morgen Abendzítra večer

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

behandeln: Können wir das nicht morgen behandeln?Nemohli bychom to probrat zítra?

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

entweder: Er kommt entweder heute oder morgen.Buď přijde dnes, nebo zítra.

essen: Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

stehen: Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.

bis: Bis morgen!Zítra na shledanou!, Tak zítra!

zítra: morgen frühzítra ráno