Hlavní obsah

Nacht

Die, podstatné jméno~, -ä-e

  • noceine unruhige Nacht habenmít neklidnou nocin der Nachtv nociNacht für Nachtnoc co noc, každou nocEs wird Nacht.Stmívá se.mitten in der Nachtuprostřed nocigestern/heute/Freitag Nachtvčera/dnes/v pátek v noci

Vyskytuje se v

Hase: kde dávají lišky dobrou nocwo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagen

Nacht: přes noc, ze dne na den se proslavit ap.über Nacht

Tag: jako nebe a dudyein Unterschied wie Tag und Nacht

in: slavit až dlouho do nocibis spät in die Nacht feiern

Klarheit: jasnost nocidie Klarheit der Nacht

abkühlen: Dnes v noci se znatelně ochladilo.Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.

durchschlafen: Dítě prospalo celou noc.Das Baby hat (die ganze Nacht) durchgeschlafen.

durchwachen: Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.

hin: (až) pozdě do nocibis spät in die Nacht hin

hindurch: po celou nocdie ganze Nacht hindurch

hinein: až pozdě do nocibis in die späte Nacht hinein

reifen: Dnes v noci padala jinovatka.Es hat heute Nacht gereift.

Rhythmus: střídání dne a nocider Rhythmus von Tag und Nacht

ruhen: Noc leží nad městem.přen. Die Nacht ruht auf der Stadt.

Stille: ticho nocidie Stille der Nacht

i: dnem i nocíTag und Nacht

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

bdít: bdít dlouho do nocilange in die Nacht wachen

bivak: přečkat noc v bivakudie Nacht in einem Biwak überstehen

na: zůstat u koho na nocbei j-m über Nacht bleiben

napršet: V noci napršelo.In der Nacht hat es viel geregnet.

ochladit se: Dnes v noci se řádně ochladilo.Heute Nacht hat es (sich) merklich abgekühlt.

popřát: popřát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

poštípat: V noci nás poštípali komáři.In der Nacht haben uns die Mücken zerstochen.

pozdě: pozdě k ránu/v nocispät gegen Morgen/in der Nacht

probdělý: probdělá nocdurchwachte Nacht

probdít: Probděla celou noc.Sie hat die ganze Nacht durchwacht.

propít: Propil celou noc.Er hat die ganze Nacht durchgezecht.

protancovat: Protancovala celou noc.Sie hat die ganze Nacht durch(ge)tanzt.

přát: přát dobrou nocgute Nacht wünschen

soužit: Vina mě soužila ve dne v noci.Die Schuld quälte mich Tag und Nacht.

vprostřed: vprostřed nocimitten in der Nacht

dudy: To je nebe a dudy.Das ist ein himmelweiter Unterschied., Das ist wie Tag und Nacht.

moudrý: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

ráno: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

večer: Ráno moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht.

Fuchs: kde lišky dávají dobrou nocwo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagen