Hlavní obsah

Fuchs

Der, podstatné jméno~es, -ü-e

  1. wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagen žert.kde lišky dávají dobrou noc

Vyskytuje se v

fuchsen: sich fuchsenüber etw. Akk rozzlobit se, rozzuřit se kvůli čemu

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

schlau: schlau wie ein Fuchs seinbýt mazaný jako liška

liška: mazaný jako liškaschlau wie ein Fuchs

mazaný: mazaný jako liškaschlau wie ein Fuchs

podšitý: liška podšitáein schlauer Fuchs

bajka: bajka o lišce a džbánudie Fabel vom Fuchs und Krug

léčka: chytit lišku do léčkyden Fuchs in der Falle fangen

liška: Je to liška podšitá!Ist er aber ein schlauer Fuchs!

roztrhat: Liška roztrhala slepici.Der Fuchs hat die Henne zerfleischt.

zavléct: Liška zavlekla kořist do doupěte.Der Fuchs schleppte die Beute in seine Höhle.

noc: Lišky tam dávají dobrou noc.Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.