Hlavní obsah

Fuchs

Der, podstatné jméno~es, -ü-e

  1. wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagen žert.kde lišky dávají dobrou noc

Vyskytuje se v

fuchsen: sich fuchsenüber etw. Akk rozzlobit se, rozzuřit se kvůli čemu

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

schlau: schlau wie ein Fuchs seinbýt mazaný jako liška

liška: schlau wie ein Fuchsmazaný jako liška

mazaný: schlau wie ein Fuchsmazaný jako liška

podšitý: ein schlauer Fuchsliška podšitá

bajka: die Fabel vom Fuchs und Krugbajka o lišce a džbánu

léčka: den Fuchs in der Falle fangenchytit lišku do léčky

roztrhat: Der Fuchs hat die Henne zerfleischt.Liška roztrhala slepici.

zavléct: Der Fuchs schleppte die Beute in seine Höhle.Liška zavlekla kořist do doupěte.

noc: Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.Lišky tam dávají dobrou noc.

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc