Hlavní obsah

noc

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Nachtzůstat kde přes nocirgendwo über Nacht bleibendát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschensvatá nocdie Heilige Nachtdnem i nocíTag und Nacht

Vyskytuje se v

i: dnem i nocíTag und Nacht

štědrovečerní: štědrovečerní nocdie Weihnachtsnacht

v, ve: ve dne v nocitags und nachts

bdít: bdít dlouho do nocilange in die Nacht wachen

bivak: přečkat noc v bivakudie Nacht in einem Biwak überstehen

na: zůstat u koho na nocbei j-m über Nacht bleiben

napršet: V noci napršelo.In der Nacht hat es viel geregnet.

ochladit se: Dnes v noci se řádně ochladilo.Heute Nacht hat es (sich) merklich abgekühlt.

popřát: popřát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

poštípat: V noci nás poštípali komáři.In der Nacht haben uns die Mücken zerstochen.

pozdě: pozdě k ránu/v nocispät gegen Morgen/in der Nacht

probdělý: probdělá nocdurchwachte Nacht

probdít: Probděla celou noc.Sie hat die ganze Nacht durchwacht.

propít: Propil celou noc.Er hat die ganze Nacht durchgezecht.

protancovat: Protancovala celou noc.Sie hat die ganze Nacht durch(ge)tanzt.

přát: přát dobrou nocgute Nacht wünschen

soužit: Vina mě soužila ve dne v noci.Die Schuld quälte mich Tag und Nacht.

vprostřed: vprostřed nocimitten in der Nacht

vypínat se: Topení se na noc vypíná.Die Heizung wird nachts ausgeschaltet.

vyspávat: Pracuje v noci a ve dne vyspává.Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.

tmavý: tmavý jako nocnachtdunkel

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen