Hlavní obsah

vypínat se

Nedokonavé sloveso

  1. (odpojovat se) sich ausschaltenTopení se na noc vypíná.Die Heizung wird nachts ausgeschaltet.
  2. (napřimovat se) sich (auf)recken
  3. (čnět) (empor)ragenNa skále se vypíná hrad.Auf dem Felsen ragt eine Burg (empor).