Hlavní obsah

Hase

Vyskytuje se v

panáčkovat: Zajíc panáčkuje v poli.Der Hase kegelt im Feld.

zajíc: zajíc na smetaněder Hase mit Sahnesoße

zajíc: Zajíc poskakuje.Der Hase hoppelt.

noc: Lišky tam dávají dobrou noc.Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.

zajíc: přísl. Mnoho psů zajícova smrt.Viele Hunde sind des Hasen Tod.

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc

hasit: Nehas, co tě nepálí!Lass die Finger davon!