Hlavní obsah

zavléct, zavléci

Dokonavé sloveso

  1. (násilím dopravit) schleifen, (ver)schleppenVojáci zavlekli zajatce do tábora.Die Soldaten schleppten die Gefangenen ins Lager.
  2. (zanést chorobu ap.) einschleppenzavléct do země epidemiieine Epidemie ins Land einschleppen
  3. (vlečením dopravit) (ein)schleppen, verschleppenLiška zavlekla kořist do doupěte.Der Fuchs schleppte die Beute in seine Höhle.