Hlavní obsah

ráno

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • der Morgen, die Früh(e)časné ránoder frühe MorgenDobré ráno!Guten Morgen!brzy ránofrüh am Morgenod rána do večeravon früh bis spät

Vyskytuje se v

bodný: bodná ránadie Stichwunde

dobrý: Dobré ráno!Guten Morgen!

osudový: osudová ránader Schicksalsschlag

páteční: páteční ránoder Freitagmorgen

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

řezný: med. řezná ránadie Schnittwunde

tržný: tržná ránadie Risswunde

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

brzy: vstát brzy ránofrüh am Morgen aufstehen

cukat: Cuká mu v ráně.Ihm zuckt es in der Wunde.

lízat: Kočka si líže ránu.Die Katze leckt sich ihre Wunde.

makat: makat od rána do večeravon früh bis spät ackern

pondělní: pondělní ránoder Montagmorgen

pozdě: pozdě k ránu/v nocispät gegen Morgen/in der Nacht

rámusit: rámusit až do ránabis zum Morgen Radau machen

rozmáchnout se: Rozmáchl se k ráně.Er holte zum Schlag aus.

rozpřáhnout: rozpřáhnout ruku k ráněmit der Hand zum Schlag ausholen

sešít: med. sešít pacientovi tržnou ránudem Patienten die Risswunde vernähen

skolit: skolit soupeře jednou ranouden Gegner mit einem Hieb niederschlagen

sprchnout: Ráno trochu sprchlo.Es nieselte am Morgen ein bisschen.

uhnout: uhnout ráněeinem Schlag ausweichen

umýt: umýt komu nečistotu z rányj-m den Schmutz aus der Wunde auswaschen

venčit: venčit psa ráno a večerden Hund morgens und abends ausführen

vyčistit se: Rána se vyčistila.Die Wunde reinigte sich.

vyléčit se: Rána se dobře vyléčila.Die Wunde ist gut (aus)geheilt.

vysát: vysát jed z ránydas Gift aus der Wunde (aus)saugen

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.

zacelit se: Rána se už zacelila.Die Wunde ist schon zugeheilt.

zahojit se: Rána se dobře zahojila.Die Wunde ist gut (ab)geheilt.

zanítit se: Rána se mu zanítila.Seine Wunde hat sich entzündet.

zašít: Rána se musí zašít.Die Wunde muss vernäht werden.

zítra: zítra ránomorgen früh

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

moudrý: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

pás: přen. rána pod pásein Schlag unter die Gürtellinie

zjitřit: zjitřit staré rányalte Wunden aufreißen

an: jednoho pondělního ránaan einem Montagmorgen

ausholen: rozpřáhnout se k ránězum Schlag ausholen

Hieb: uhodit koho, dát komu ránuj-m einen Hieb geben

morgen: časně z ránamorgen früh

Morgen: Dobré ráno!Guten Morgen!

versetzen: zasadit ránu komu, uhodit kohoj-m einen Schlag versetzen

Abend: od rána do večeravon Morgen bis Abend

abheilen: dobře se hojící ránygut abheilende Wunden

rána: rána kladivemder Hammerschlag

frisch: kupovat každé ráno čerstvý chlébjeden Morgen frisches Brot kaufen

früh: (brzy) od rána, od časného ránavon früh auf

gut: Dobré ráno!Guten Morgen!

plus: Ráno bylo plus pět stupňů.Am Morgen waren es fünf Grad plus.

sagen: říci komu dobré ránoj-m Guten Morgen sagen

Schlag: napřáhnout se k ránězu einem Schlag ausholen

Stoß: rána nohouein Stoß mit dem Bein

verwachsen: Rána srostla.Die Wunde ist verwachsen.