Hlavní obsah

ausholen

Vyskytuje se v

Schlag: napřáhnout se k ránězu einem Schlag ausholen

rozehnat se: rozehnat se holí po psovimit dem Stock nach dem Hund ausholen

rozpřáhnout: rozpřáhnout ruku k ráněmit der Hand zum Schlag ausholen

ausholen: rozpřáhnout se k ránězum Schlag ausholen