Hlavní obsah

holen

Sloveso

  1. j-n/etw. dojít pro koho/co pro brambory ap.eine Flasche Wein aus dem Keller holendonést ze sklepa láhev vína
  2. vzít/brát, donést mléko z ledničky ap.
  3. j-n zavolat koho, poslat pro koho lékaře ap.
  4. sich holen etw. Akk dojít si pro co pro radu ap.
  5. hovor.přivézt (si), vyhrát, získat medaili v soutěži ap.užívá se také jako zvratné sich holen
  6. sich holen hovor.chytnout, chytit, přivodit si rýmu ap.sich eine Erkältung holennachladit se
  7. obl.přinést, donést, vyzvednout koupitdas Brot vom Bäcker holenpřinést chléb od pekaře

Vyskytuje se v

Geier: Hol dich/Hols der Geier!Čert aby tě/to vzal!

Kuckuck: Hol dich der Kuckuck!, Der Kuckuck soll dich holen!Vem tě čert!, Aby tě kat spral!

Teufel: Hol(e) j-n/etw. der Teufel!, Der Teufel soll j-n/etw. holen!Aby koho/co čert vzal!, Vem koho/co čert!

Haar: sich (die) Haare an den Beinen/unter den Achseln rasierenholit si chlupy na nohou/v podpaží

Keller: Wein/Kartoffeln aus dem Keller holenpřinést víno/brambory ze sklepa

Luft: Luft holennabrat dech, nadechnout se

rasieren: sich den Bart rasieren(o)holit si vousy

Arzt: den Arzt holendojít pro lékaře

Doktor: einen Doktor holendojít pro doktora

Erkältung: sich eine Erkältung holenprochladnout, nachladit se

rasieren: sich nass/trocken rasierenholit se nasucho/namokro

hůl: francouzské holedie Unterarmstützen

zhluboka: zhluboka se nadechnouttief Luft holen

břitva: holit se břitvousich mit einem Rasiermesser rasieren

doběhnout: doběhnout pro novinydie Zeitung holen

dojet: dojet pro koho na nádražíj-n vom Bahnhof (ab)holen

dojít: dojít pro lékaředen Arzt holen

dojít: dojít si do banky pro penízeGeld von der Bank holen

donést: donést brambory ze sklepaKartoffeln aus dem Keller holen

holit: holit komu vousyj-m den Bart rasieren

chodit: chodit pravidelně pro mlékoregelmäßig Milch holen

jít: jít pro lékaředen Arzt holen

jít: jít komu pro pivoj-m Bier holen

lapit: lapit dechAtem holen

namlátit: Namlátil synovi holí.Er hat seinen Sohn mit einem Stock verprügelt.

napřáhnout: Napřáhl ruku a uhodil.Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.

pekařství: zajít do pekařství pro houskydie Semmeln von der Bäckerei holen

pohmoždit: pohmoždit si ramenosich blaue Flecken an der Schulter holen

pro: jít pro chlebadas Brot holen

přivést: přivést lékařeeinen Arzt holen

přivolat: přivolat lékaředen Arzt holen

rozehnat se: rozehnat se holí po psovimit dem Stock nach dem Hund ausholen

rozmáchnout se: Rozmáchl se k ráně.Er holte zum Schlag aus.

rozpřáhnout se: Rozpřáhl se mečem.Er holte mit dem Schwert aus.

rozpřáhnout se: Rozpřáhla se a uhodila.Sie holte aus und schlug.

sjet: Sjedu pro tebe na nádraží.Ich hole dich vom Bahnhof ab.

skolit: Skolila ho chřipka.Er hat sich eine Grippe geholt.

stavit se: Stavte se pro nás.Holt uns ab.

vydechnout: Nechte ho vydechnout.Lassen Sie ihn Luft holen.

vydechnout: Musím si na chvíli vydechnout.Ich muss kurz Luft holen.

vyzvednout: vyzvednout vstupenky na pokladnědie Karten an der Kasse (ab)holen

zaběhnout: zaběhnout si pro rohlíkyBrötchen holen

zajet: zajet pro chlebaBrot holen

ztrestat: ztrestat psa holíden Hund mit Stockschlägen bestrafen

čert: Vem to čert!Der Teufel soll es holen!

ďas: expr. Vem to ďas.Der Teufel soll es holen!

pec: tahat za koho kaštany z pecefür j-n die Kastanien aus dem Feuer holen

vzít: Aby to vzal čert!Hol's der Teufel!