Hlavní obsah

ausholen

Vyskytuje se v

Schlag: zu einem Schlag ausholennapřáhnout se k ráně

rozehnat se: rozehnat se holí po psovimit dem Stock nach dem Hund ausholen

rozpřáhnout: rozpřáhnout ruku k ráněmit der Hand zum Schlag ausholen