Hlavní obsah

ausholen

Vyskytuje se v

Schlag: zu einem Schlag ausholennapřáhnout se k ráně

rozehnat se: mit dem Stock nach dem Hund ausholenrozehnat se holí po psovi

rozpřáhnout: mit der Hand zum Schlag ausholenrozpřáhnout ruku k ráně

ausholen: zum Schlag ausholenrozpřáhnout se k ráně