Hlavní obsah

rána

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zranění) die Wundehluboká/otevřená/zacelená ránaeine tiefe/offene/verheilte Wundepřevázat ránu komuj-m die Wunde verbinden
  2. (úder) der Schlag, der Stoß, der Hiebprudká rána na brankuein heftiger Torstoßrána kladivemder Hammerschlag
  3. (náhlý, hlasitý hluk) der Knall, der Schlag, der KrachTo byla rána!Das war ja ein Knall!
  4. (výstřel) der Schussvypálit ránu z puškyeinen Schuss aus dem Gewehr abfeuern
  5. (neštěstí) der Schlag, der Stoß, das Missgeschickrány osududie Schicksalsschläge

Vyskytuje se v

bodný: die Stichwundebodná rána

dobrý: Guten Morgen!Dobré ráno!

osudový: der Schicksalsschlagosudová rána

páteční: der Freitagmorgenpáteční ráno

ráno: Guten Morgen!Dobré ráno!

řezný: die Schnittwundemed. řezná rána

tržný: die Risswundetržná rána

večer: von früh bis spät, vom Morgen bis zum Abendod rána do večera

brzy: früh am Morgen aufstehenvstát brzy ráno

cukat: Ihm zuckt es in der Wunde.Cuká mu v ráně.

lízat: Die Katze leckt sich ihre Wunde.Kočka si líže ránu.

makat: von früh bis spät ackernmakat od rána do večera

pondělní: der Montagmorgenpondělní ráno

pozdě: spät gegen Morgen/in der Nachtpozdě k ránu/v noci

rámusit: bis zum Morgen Radau machenrámusit až do rána

rozmáchnout se: Er holte zum Schlag aus.Rozmáchl se k ráně.

rozpřáhnout: mit der Hand zum Schlag ausholenrozpřáhnout ruku k ráně

sešít: dem Patienten die Risswunde vernähenmed. sešít pacientovi tržnou ránu

skolit: den Gegner mit einem Hieb niederschlagenskolit soupeře jednou ranou

sprchnout: Es nieselte am Morgen ein bisschen.Ráno trochu sprchlo.

uhnout: einem Schlag ausweichenuhnout ráně

umýt: j-m den Schmutz aus der Wunde auswaschenumýt komu nečistotu z rány

venčit: den Hund morgens und abends ausführenvenčit psa ráno a večer

vyčistit se: Die Wunde reinigte sich.Rána se vyčistila.

vyléčit se: Die Wunde ist gut (aus)geheilt.Rána se dobře vyléčila.

vysát: das Gift aus der Wunde (aus)saugenvysát jed z rány

vytrvat: Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.Vytrvala u nemocného až do rána.

zacelit se: Die Wunde ist schon zugeheilt.Rána se už zacelila.

zahojit se: Die Wunde ist gut (ab)geheilt.Rána se dobře zahojila.

zanítit se: Seine Wunde hat sich entzündet.Rána se mu zanítila.

zašít: Die Wunde muss vernäht werden.Rána se musí zašít.

zítra: morgen frühzítra ráno

jeden, jedna, jedno: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

moudrý: Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.Ráno je moudřejší večera.

moucha: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

pás: ein Schlag unter die Gürtelliniepřen. rána pod pás

zjitřit: alte Wunden aufreißenzjitřit staré rány

an: an einem Montagmorgenjednoho pondělního rána

ausholen: zum Schlag ausholenrozpřáhnout se k ráně

Hieb: j-m einen Hieb gebenuhodit koho, dát komu ránu

morgen: morgen frühčasně z rána

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

versetzen: j-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho

Abend: von Morgen bis Abendod rána do večera

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

rána: der Hammerschlagrána kladivem

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

früh: von früh auf(brzy) od rána, od časného rána

gut: Guten Morgen!Dobré ráno!

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

sagen: j-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ráno

Schlag: zu einem Schlag ausholennapřáhnout se k ráně

Stoß: ein Stoß mit dem Beinrána nohou

verwachsen: Die Wunde ist verwachsen.Rána srostla.