Hlavní obsah

versetzen

Sloveso

  1. přemístit, přesadit na jiné místoeinen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu
  2. přeložit pracovně
  3. užívá se ve spojení s podstatným jménem a předložkou k opisu slovesa vyjadřujícího změnu stavuetw. in Bewegung versetzenuvést co do pohybuj-n in Unruhe versetzenzneklidnit kohoj-n in Begeisterung versetzennadchnout koho
  4. sich versetzen in j-n/etw. vžít se do koho/čeho
  5. zasadit, dátj-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho
  6. zastavit, dát do zástavyeinen Schmuck/eine Antiquität versetzenzastavit šperk/starožitnost
  7. zpeněžit kořist ap.
  8. (z)ředitWasser und Wein/mit Wein versetzenředit víno vodou

Vyskytuje se v

versetzen: in j-n/etw. vžít se do koho/čehosich versetzen

Fußtritt: kopnout koho, dát/uštědřit komu kopanecj-m einen Fußtritt geben/versetzen

Tritt: kopnout koho (do zadku)j-m einen Tritt (in den Hintern) versetzen

uvrhnout: uvrhnout koho do rozpakůj-n in Verlegenheit versetzen

vžít se: Vžij se do mé situace.Versetz dich in meine Lage (hinein).

rána: přen. dát komu ránu pod pásj-m einen Schlag unter die Gürtellinie versetzen

Berg: umět hory přenášetBerge versetzen können