Hlavní obsah

Tritt

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. auf Schritt und Tritt na každém kroku

Vyskytuje se v

Schlips: j-m auf den Schlips tretenšlápnout komu na kuří oko

Schmutz: j-n/etw. durch den Schmutz ziehen, in den Schmutz treten/ziehenházet špínu na koho, vláčet koho špínou

Spur: auf j-s Spuren wandeln, in j-s Spuren tretenjít ve stopách koho

Stelle: nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle tretennehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.

Wasser: Wasser tretenšlapat vodu

Weg: j-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellenpostavit se komu do cesty

zutage: zutage kommen/tretenvyjít najevo/na světlo

treten: in den Staatsdienst tretenvstoupit do státních služeb

treten: in den Ruhestand tretenodejít do důchodu

treten: in Kraft tretenvstoupit v platnost

treten: mit j-m in Kontakt tretennavázat kontakt s kým

eintreten: Treten Sie ein!Vstupte!

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

Menge: aus der Menge tretenvystoupit z davu

Öffentlichkeit: mit etw. an die Öffentlichkeit tretenvystoupit s čím na veřejnost, zveřejnit co

Schwelle: über die Schwelle tretenpřekročit práh

treten: Bitte zur Seite treten!Prosím ustupte!

treten: Treten Sie näher.Přistupte blíže.

treten: in den Morast tretenšlápnout do bláta

treten: Er ist mir auf den Fuß getreten.Šlápl mi na nohu.

treten: Er trat gegen die Tür.Kopnul do dveří.

treten: den Ball/das Leder tretenčutat hrát fotbal

treten: ein Pedal tretenšlápnout na pedál

treten: einen Weg im Gras tretenprošlapat cestu v trávě

treten: einen Dorn in den Fuß tretenšlápnout na trn

überwachen: j-n auf Schritt und Tritt überwachenstřežit na každém kroku koho

krok: na každém krokuauf Schritt und Tritt

dokopat: dokopat koho ke svatběj-n/j-m in den Hintern treten, damit er heiratet

dupnout: dupnout na brzdu(scharf) auf die Bremse treten

levá: kopat levouden Ball mit dem linken Fuß treten

louže: šlápnout do loužein die Pfütze treten

naskrz: prosáknout naskrz čímdurch etw. hindurch treten/dringen

pokopat: Kůň pokopal jezdce.Das Pferd hat den Reiter getreten.

prst: šlapat komu na prsty,j-m auf die Zehen treten

přišlápnout: přišlápnout komu nohuauf j-s Fuß treten

rozhostit se: Rozhostilo se hluboké ticho.Tiefe Stille trat ein.

služba: jít do služby ke komuin j-s Dienst treten

spojka: sešlápnout spojkudie Kupplung treten

stávka: vstoupit do stávkyin den Streik treten

stoupnout: stoupnout komu na nohuj-m auf den Fuß treten

šlapat: šlapat do blátain den Schmutz treten

šlapat: šlapat voduWasser treten

šlapat: motor. šlapat plynaufs Gas treten

šlápnout: šlápnout na pedáldas Pedal treten

šlápnout: přen. šlápnout na kuří oko komuj-m auf das Hühnerauge treten

šlápnout: šlápnout na brzdu(auf) die Bremse treten, die Bremse betätigen

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vlézt: vlézt do loužein eine Pfütze treten

vrazit: vrazit si trn do nohysich einen Dorn in den Fuß treten

vstoupit: Vstupte!Treten Sie ein!

vykročit: vykročit z kruhuaus dem Kreis treten

vylít se: Řeka se vylila ze břehů.Der Fluss ist über die Ufer getreten.

vyniknout: Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.

zapíchnout: Omylem si zapíchl hřebík do nohy.Er hat sich versehentlich einen Nagel in den Fuß getreten.

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

hovno: šlápnout do hovnain die Scheiße treten

povrch: vyjít/vyplout/vycházet na povrchan den Tag kommen/zutage treten

prdel: kopnout koho do prdelej-n in den Arsch treten

voda: šlapat voduWasser treten

vstoupit: vstoupit komu do cestyj-m in den Weg treten