Hlavní obsah

Schwelle

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. práh dveříüber die Schwelle tretenpřekročit práhpřen. an der Schwelle zum Erwachsenen seinbýt na prahu dospělosti
  2. pražec železniční

Vyskytuje se v

anschwellen: Das Wasser schwillt an.Voda stoupá.

schwellen: Die Adern auf der Stirn schwollen ihm.Na čele mu naběhly žíly.

schwellen: Der Sturm schwellt die Segel.Bouře nadouvá plachty.

práh: an der Schwelle zum Tod stehenpřen. být na prahu života

dmout se: vor Stolz geschwellt seindmout se pýchou

drhnout: Die Tür schleift an der Schwelle.Dveře drhnou o práh.

nalít se: Die Knospen der Obstbäume sind geschwollen.Pupeny ovocných stromů se nalily.

otékat: Der verletzte Finger schwillt schnell an.Poraněný prst rychle otéká.

rozvodnit se: Der Fluss schwoll nach dem Regen an.Řeka se po dešti rozvodnila.

vzedmout se: Nach dem Unwetter schwoll der Bach (an).Po deštích se potok vzedmul.

hřebínek: Ihm schwillt der Kamm.Narůstá mu hřebínek.

narůst: Ihm schwoll der Kamm.Narostl mu hřebínek.

Schwelle: über die Schwelle tretenpřekročit práh