Hlavní obsah

Antritt

Vyskytuje se v

Amt: ein Amt antretennastoupit do úřadu

Dienst: den/zum Dienst antretennastoupit do služby

Erbe: ein Erbe antretenujmout se dědictví

Schicht: die Schicht antretennastoupit na šichtu

Stelle: eine Stelle antretennastoupit na místo

Thronfolge: die Thronfolge antretennastoupit na trůn, ujmout se vlády

mateřský: den Mutterschaftsurlaub antretennastoupit mateřskou dovolenou

nastoupit: nach der Krankheit wieder die Arbeit antretennastoupit po nemoci do práce

převzít: die elterliche Erbschaft antretenpřevzít dědictví po rodičích

ujmout se: ein Amt antretenujmout se úřadu

ústup: den Rückzug antretendát se na ústup

vláda: die Regierung antretenujmout se vlády

cesta: die Reise antreten, sich auf Reisen begebendát se na cestu

antreten: Die Schüler sind der Größe nach angetreten.Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.