Hlavní obsah

Übertritt

Vyskytuje se v

übertreten: sich übertretenvymknout si, vyvrtnout si kotník ap.

Islam: zum Islam übertretenpřestoupit k islámu

Regel: die Regeln beachten/übertretendodržovat/porušovat předpisy

übertreten: zum Islam übertretenpřestoupit k islámu

Verbot: ein Verbot übertretenpřekročit zákaz