Hlavní obsah

gang

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. etw. Akk in Gang bringen uvést co do chodu
  2. etw. Akk in Gang halten udržovat v chodu co

Vyskytuje se v

chod: etw. in Gang setzenuvést co do chodu

rychlost: erster/zweiter Gangprvní/druhá rychlost

vyřadit: den Gang ausschaltenmotor. vyřadit rychlost

zločinecký: zločinecký gangdie Verbrechergang

dvojka: den zweiten Gang einlegenslang. zařadit dvojku

přeřadit: in den dritten Gang umschaltenpřeřadit na trojku

trojka: im dritten Gang (fahren)(jet) na trojku

ulička: der Gang zwischen den Sitzplätzenulička mezi sedadly

pohyb: etw. in Gang bringenuvést do pohybu co

an: j-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůze

Gang: Gänge erledigennakoupit pěšky

stolz: ihrem stolzen Gang folgensledovat její hrdou chůzi

umschalten: Der Fahrer schaltete vom 1. in den 2. Gang um.Řidič přeřadil z jedničky na dvojku.

gang: etw. Nom ist gang und gäbeco je obvyklé

bringen: etw. Akk in Gang bringenco uvést do chodu