Hlavní obsah

kolo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (hnací, u auta ap.) das Radhnací/ozubené/lopatkové kolodas Treibrad/Zahnrad/Schaufelradmlýnské kolodas Mühl(en)radpohon na všechna kolader Vierradantrieb
  2. (jízdní) das (Fahr)Radjet na koleRad fahren
  3. (kruh) der Kreis(v závodě) die Rundetočit se v kolesich im Kreise drehen
  4. (okrouhlý objekt) das Rad, die Scheibe(obruč) der Reifen
  5. (závodní okruh) die Runde
  6. (část soutěže ap.) die Rundepostoupit do dalšího kolain die nächste Runde aufsteigen

Vyskytuje se v

celoodpružený: celoodpružené kolovollgefedertes Fahrrad

finálový: finálové kolodie Finalrunde

jízdní: jízdní kolodas Fahrrad

kolem: cesta kolem světadie Weltreise

kormidelní: kormidelní kolodas Steuerrad

krk: vzít koho kolem krkuj-n umhalsen

kryt: kryt koladie Radkappe

mlýnský: mlýnské kolodas Mühlrad

oběh: astron. oběh Země kolem Slunceder Umlauf der Erde um die Sonne

oběžný: tech. oběžné kolodas Umlaufrad

pánský: pánské kolodas Herrenfahrrad

partie: partie kolem očídie Augenpartie

pedál: pedál jízdního koladas Fahrradpedal

půjčovna: půjčovna kolder Fahrradverleih

pumpička: pumpička na kolodie Fahrradpumpe

řetěz: řetěz jízdního koladie Fahrradkette

stojan: stojan na kolader Fahrradständer

stopa: stopy koldie Radspuren

svět: cesta kolem světadie Weltreise

šlapací: šlapací kolodas Tretrad

zahřívací: sport. zahřívací kolodie Aufwärmrunde

depo: výměna kol v depuder Reifenwechsel im Depot

doleva: otáčet doleva (kolem dokola) coetw. links(her)um drehen

chechtat se: chechtat se na celé koloaus vollem Halse lachen

jet: jet na koleRad fahren

kolem: otáčet se kolem své osysich um seine eigene Achse drehen

kolem: Přešel kolem nás.Er ging an uns vorbei.

kolem: procházka kolem řekyein Spaziergang am Fluss entlang

kolem: kolem Vánocum Weihnachten (herum)

kolem: muž kolem 40ein Mann um die 40

kolem: všude kolemüberall ringsum

kolem: kraj kolemdie Landschaft rings/ringsum/rundherum

kolem: kolem dokola vzatoim Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommen

kolem: jít kolem koho/čehoan j-m/etw. vorbeigehen/vorübergehen

míhat se: Kolem nás se míhají auta.Die Autos huschen an uns vorbei.

nasadit: nasadit na kolo botičkudie Parkkralle am Rad anbringen/montieren

nasednout: nasednout na koloaufs Fahrrad steigen

nastavět: nastavět židle kolem stoludie Stühle um den Tisch herum stellen

o: opřít kolo o plotdas Fahrrad an den Zaun lehnen

obíhat: Planety obíhají kolem Slunce.Planeten umkreisen die Sonne.

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

odzvonit: Bylo odzvoněno poslední kolo.Die letze Runde wurde eingeläutet.

ohrada: prkenná ohrada kolem staveništěder Bretterzaun um die Baustelle herum

oklika: jít oklikou kolem lesaeinen Umweg um den Wald machen

omotat: omotat si šálu kolem krkusich den Schal um den Hals wickeln

omotat se: Had se omotal kolem stromu.Die Schlange hat sich um den Baum geschlungen.

ovinout: ovinout komu šálu kolem krkuj-m den Schal (um den Hals) umwickeln

plavba: plavba po moři/kolem světadie Seefahrt/Weltschifffahrt

pohon: pohon na přední kola u autader Vorderradantrieb

pootočit se: Kolo se trochu pootočilo.Das Rad drehte sich ein wenig (um).

prohnat se: Prohnal se kolem nás.Er ist an uns vorbeigerast.

proplout: proplout kolem majákuan einem Leuchtturm vorbeifahren

protáčet se: Kola se protáčejí ve sněhu.Die Räder drehen im Schnee durch.

přijet: přijet na kolemit dem Fahrrad kommen

rozestoupit se: rozestoupit se kolem raněnéhosich um den Verletzten herumstellen

shluknout se: shluknout se kolem průvodcesich um den (Reise)Leiter versammeln

těsně: projet těsně kolem koho/čehodicht an j-m/etw. vorbeifahren

trekový: trekové kolodas Trekkingrad

uvázat: uvázat šálu kolem krkueinen Schal um den Hals schlingen

vybourat se: Vyboural jsem se na kole.Ich habe einen Fahrradunfall gehabt.

vypůjčit si: vypůjčit si kolo(sich) ein Fahrrad leihen

zabřednout: Přední kola zabředla do bahna.Die Vorderräder sind im Schlamm versunken.

zadní: zadní kolodas Hinterrad

zamknout: zamknout kolo k plotudas Rad an einem Zaun anschließen

zarážka: zarážka pod koloder Hemmschuh für das Rad