Hlavní obsah

Schmutz

Der, podstatné jméno~es

Der, podstatné jméno~es

  1. j-n/etw. durch den Schmutz ziehen, in den Schmutz treten/ziehen házet špínu na koho, vláčet koho špínou

Vyskytuje se v

abkehren: Ich kehrte den Schmutz von der Treppe ab.Odmetla jsem špínu ze schodů.

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

hängen: An den Schuhen hängt Schmutz.Na botách lpí špína.

lösen: Dieses Mittel löst den Schmutz.Tento prostředek odstraňuje špínu.

Schund: hanl. Schund und Schmutztotální brak

spláchnout: Der Regen hat den Schmutz von dem Gehweg weggespült.Déšť spláchl špínu z chodníku.

šlapat: in den Schmutz tretenšlapat do bláta

umýt: j-m den Schmutz aus der Wunde auswaschenumýt komu nečistotu z rány

špína: j-n durch den Schmutz ziehenpřen. házet na koho špínu

vláčet: j-n/etw. in den Schmutz zerrenpřen. vláčet koho/co blátem

Schmutz: j-n/etw. durch den Schmutz ziehen, in den Schmutz treten/ziehenházet špínu na koho, vláčet koho špínou