Hlavní obsah

hängen

Slovesohing, h./SüD,ÖrD,SwDi. gehangen

 1. viset prádlo na šňůře ap.Das Bild hängt schief.Obraz visí nakřivo.
 2. být připojen(ý)
 3. viset (dolů), být svěšený, spadat
 4. (u)lpět, držetAn den Schuhen hängt Schmutz.Na botách lpí špína.
 5. (zůstat) viset, (u)váznout, uvíznout
 6. hovor.in etw. Dat váznout, být pozadu, plavat v čem pravopise ap.
 7. hovor.ztvrdnout, (zůstat) trčet, (u)váznout
 8. an j-m/etw. záviset, být závislý na kom/čemDas hängt an ihrer Geschicklichkeit.To závisí na její šikovnosti.
 9. an j-m/etw. lpět, viset na kom/čem na rodičích ap.am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

Sloveso

 1. věšet, pověsit, zavěsit záclony ap.die Wäsche an die Leine hängenpověsit prádlo na šňůruIch hängte mir den Fotoapparat über die Schulter.Pověsil jsem si fotoaparát přes rameno.
 2. sich hängen pověsit se, zavěsit se na větev ap.
 3. uvázat, přivázat člun ap., zavěsit vagon ap.
 4. připojit, napojit do sítě ap.
 5. sich hängen an j-n/etw. (na)lepit se, přilepit se na koho/co
 6. sich hängen hovor.in etw. Akk plést se, vměšovat se do čeho
 7. oběsit, pověsitj-n an den Galgen hängenpověsit koho na šibenici

Vyskytuje se v

Haar: an einem Haar hängenviset na vlásku

hängen lassen: j-n hängen lassennechat koho ve štychu, vykašlat se na koho

Lippe: an j-s Lippen hängenviset komu na rtech

Nagel: etw. Akk an den Nagel hängenpověsit co na hřebík

Ohr: die Ohren hängen lassensklopit uši, stáhnout krovky

Rockzipfel: an j-s Rockzipfel hängendržet se máminy sukně, schovávat se za máminy sukně o dětech

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

nitka: viset na nitcean einem seidenen Faden hängen

opičí: milovat koho opičí láskouan j-m mit Affenliebe hängen

hák: pověsit co na háketw. an einen Haken hängen

křídlo: roztáhnout/svěsit křídladie Flügel ausbreiten/hängen lassen

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

počítač: Pořád mi zamrzá počítač.Mein PC bleibt ständig hängen.

pověsit se: pověsit se hlavou dolůsich kopfunter hängen

spolu: To všechno spolu souvisí.Das alles hängt zusammen.

uváznout: uváznout u sousedůbei den Nachbarn hängen bleiben

úzce: To spolu úzce souvisí.Das hängt eng zusammen.

věšák: pověsit co na věšáketw. an den Kleiderhaken hängen

věšet: věšet vrahaeinen Mörder hängen

vyvěsit: Vyvěsil z okna vlajku.Er hat die Fahne aus dem Fenster gehängt.

zavěsit se: zavěsit se na hrazdusich ans Reck hängen

závislý: Forma je závislá na obsahu.Die Form hängt vom Inhalt ab.

zeď: Obraz visí na zdi.Ein Bild hängt an der Wand.

držet se: držet se máminých sukníder Mutter an der Schürze hängen

držet se: držet se koho/čeho jako klíštěwie eine Klette an j-m hängen

hodit: přen. hodit komu co na krkj-m etw. an den Hals hängen

hřebíček: pověsit co na hřebíčeketw. an den Nagel hängen

kam: Kam vítr, tam plášť.Er hängt den Mantel nach dem Wind.

klíště: držet se koho jako klíštěan j-m wie eine Zecke hängen

meč: Visí nad ním Damoklův meč.Das Schwert des Damokles hängt über ihm.

plášť: být kam vítr, tam plášťden Mantel nach dem Wind hängen

pověsit: přen. pověsit komu koho/co na krkj-m j-n/etw. an den Hals hängen

věšet: věšet hlavuden Kopf hängen lassen

vítr: kam vítr tam plášťden Mantel nach dem Winde hängen

vlásek: viset na vláskunur an einem Haar hängen