Hlavní obsah

hängen

Slovesohing, h./SüD,ÖrD,SwDi. gehangen

 1. viset prádlo na šňůře ap.Das Bild hängt schief.Obraz visí nakřivo.
 2. být připojen(ý)
 3. viset (dolů), být svěšený, spadat
 4. (u)lpět, držetAn den Schuhen hängt Schmutz.Na botách lpí špína.
 5. (zůstat) viset, (u)váznout, uvíznout
 6. hovor.in etw. Dat váznout, být pozadu, plavat v čem pravopise ap.
 7. hovor.ztvrdnout, (zůstat) trčet, (u)váznout
 8. an j-m/etw. záviset, být závislý na kom/čemDas hängt an ihrer Geschicklichkeit.To závisí na její šikovnosti.
 9. an j-m/etw. lpět, viset na kom/čem na rodičích ap.am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

Sloveso

 1. věšet, pověsit, zavěsit záclony ap.die Wäsche an die Leine hängenpověsit prádlo na šňůruIch hängte mir den Fotoapparat über die Schulter.Pověsil jsem si fotoaparát přes rameno.
 2. sich hängen pověsit se, zavěsit se na větev ap.
 3. uvázat, přivázat člun ap., zavěsit vagon ap.
 4. připojit, napojit do sítě ap.
 5. sich hängen an j-n/etw. (na)lepit se, přilepit se na koho/co
 6. sich hängen hovor.in etw. Akk plést se, vměšovat se do čeho
 7. oběsit, pověsitj-n an den Galgen hängenpověsit koho na šibenici

Vyskytuje se v

hängen: bei j-m hängenviset, dlužit komu

hängen: sich hängenpověsit se, zavěsit se na větev ap.

hängen lassen: j-n hängen lassennechat koho ve štychu, vykašlat se na koho

Lippe: an j-s Lippen hängenviset komu na rtech

Nagel: etw. Akk an den Nagel hängenpověsit co na hřebík

Ohr: die Ohren hängen lassensklopit uši, stáhnout krovky

Rockzipfel: an j-s Rockzipfel hängendržet se máminy sukně, schovávat se za máminy sukně o dětech

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

nitka: an einem seidenen Faden hängenviset na nitce

opičí: an j-m mit Affenliebe hängenmilovat koho opičí láskou

hák: etw. an einen Haken hängenpověsit co na hák

křídlo: die Flügel ausbreiten/hängen lassenroztáhnout/svěsit křídla

originál: An der Wand hängen zwei Originale.Na stěně visí dva originály.

počítač: Mein PC bleibt ständig hängen.Pořád mi zamrzá počítač.

pověsit se: sich kopfunter hängenpověsit se hlavou dolů

spolu: Das alles hängt zusammen.To všechno spolu souvisí.

uváznout: bei den Nachbarn hängen bleibenuváznout u sousedů

úzce: Das hängt eng zusammen.To spolu úzce souvisí.

věšák: etw. an den Kleiderhaken hängenpověsit co na věšák

věšet: einen Mörder hängenvěšet vraha

vyvěsit: Er hat die Fahne aus dem Fenster gehängt.Vyvěsil z okna vlajku.

zavěsit se: sich ans Reck hängenzavěsit se na hrazdu

závislý: Die Form hängt vom Inhalt ab.Forma je závislá na obsahu.

zeď: Ein Bild hängt an der Wand.Obraz visí na zdi.

držet se: der Mutter an der Schürze hängendržet se máminých sukní

hodit: j-m etw. an den Hals hängenpřen. hodit komu co na krk

hřebíček: etw. an den Nagel hängenpověsit co na hřebíček

kam: Er hängt den Mantel nach dem Wind.Kam vítr, tam plášť.

klíště: an j-m wie eine Zecke hängendržet se koho jako klíště

meč: Das Schwert des Damokles hängt über ihm.Visí nad ním Damoklův meč.

plášť: den Mantel nach dem Wind hängenbýt kam vítr, tam plášť

pověsit: j-m j-n/etw. an den Hals hängenpřen. pověsit komu koho/co na krk

vítr: den Mantel nach dem Winde hängenkam vítr tam plášť

vlásek: nur an einem Haar hängenviset na vlásku

Haar: an einem Haar hängenviset na vlásku