Hlavní obsah

darauf

Příslovce

  1. na tom, na čem na tomto místě ap.An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.
  2. na tom na této věci, záležitosti ap., na to na tuto věc, záležitost ap.Die Hand darauf!Ruku na to! slibujiDarauf freue ich mich schon.Už se na to těším.
  3. potom, nato po této příhodě, události ap.am Tag darauf/darauf folgenden Tagden nato/následující dengleich daraufhned nato

Vyskytuje se v

Finger: den Finger darauf habenmít co pod palcem

tags: tags daraufden nato, následující den

darauf: gleich daraufhned nato

antworten: Was hast du ihm darauf geantwortet?Co jsi mu na to odpověděl?

aus sein: Ich bin darauf aus, es rechtzeitig zu vollenden.Záleží mi na tom, dokončit to včas.

dazwischen: Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.

Einfluss: Ich habe leider keinen Einfluss darauf.Bohužel na to nemám žádný vliv.

noch: Ich komme noch darauf zurück.Hned se k tomu vrátím.

vzít: Es kommt darauf an, wie man es nimmt.Přijde na to, jak se to vezme.

dávno: Darauf warte ich schon lange.Na to už dávno čekám.

dlouho: Darauf hat er schon lange gewartet.Na to už dlouho čekal.

dopustit: Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!To nikdy nedopustím!

kašlat: Ich pfeife darauf.Kašlu na to.

nato: kurz daraufkrátce nato

přijít: Ich kann nicht darauf kommen.Nemohu na to přijít.

reflektovat: Darauf reflektiere ich nicht.Na to nereflektuji.

sejít: Darauf kommt es nicht an., Das macht nichts aus.Na tom nesejde.

trvat: Darauf muss ich bestehen.Musím na tom trvat.

věc: Wenn es darauf ankommt...Když přijde na věc...

vykašlat se: Pfeif darauf.Vykašli se na to.

zareagovat: Wie hat er darauf reagiert?Jak na to zareagoval?

jed: Darauf kannst du Gift nehmen.Na to můžeš vzít jed.

moct: Darauf kannst du Gift nehmen.Na to můžeš vzít jed.

ruka: Hand d(a)rauf!Ruku na to!

ankommen: Das/Es kommt darauf an.Přijde na to.