Hlavní obsah

ankommen

Slovesoa, i. o

  1. dorazit na místo, adresu ap.Seid ihr gut angekommen?Dorazili jste dobře?in Bonn ankommendorazit do Bonnu
  2. hovor.mit etw. otravovat, unavovat, obtěžovat s čím s prosbami, problémy ap.
  3. hovor.bei j-m být přijat kým, mít ohlas u kohoDer Film kommt bei den Leuten an.Film má u lidí ohlas.
  4. gegen j-n/etw. poradit si, pořídit s kým/čím, prosadit se proti komu/čemu
  5. kniž.j-n přepadnout koho, padnout na koho strach ap.
  6. auf j-n/etw. záležet, záviset na kom/čemEs kommt auf ihn an.Záleží to na něm.

Slovesoa, i. o

  1. Das/Es kommt darauf an. hovor.Přijde na to.

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

Ziel: am Ziel ankommendorazit do cíle

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

doběhnout: ans Ziel gelangen, am Ziel ankommendoběhnout do cíle

dojezd: das Ankommen in letzter Minutedojezd na poslední chvíli

dojít: Ist ein Brief für mich angekommen?Došel mi dopis?

dopustit: Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!To nikdy nedopustím!

pochodit: Damit kannst du bei mir nicht ankommen.S tím u mě nepochodíš.

přijet: nach Wien kommen/in Wien ankommenpřijet do Vídně

věc: Wenn es darauf ankommt...Když přijde na věc...

závodník: Am Ziel sind alle Wettkämpfer angekommen.Do cíle dojeli všichni závodníci.

zpoždění: Der Zug ist verspätet angekommen.Vlak přijel se zpožděním.

krátký: gegen j-n/etw. nicht ankommen, j-m/etw. nicht beikommenbýt krátký na koho/co

ankommen: Seid ihr gut angekommen?Dorazili jste dobře?