Hlavní obsah

ankommen

Slovesoa, i. o

  1. dorazit na místo, adresu ap.Seid ihr gut angekommen?Dorazili jste dobře?in Bonn ankommendorazit do Bonnu
  2. hovor.mit etw. otravovat, unavovat, obtěžovat s čím s prosbami, problémy ap.
  3. hovor.bei j-m být přijat kým, mít ohlas u kohoDer Film kommt bei den Leuten an.Film má u lidí ohlas.
  4. gegen j-n/etw. poradit si, pořídit s kým/čím, prosadit se proti komu/čemu
  5. kniž.j-n přepadnout koho, padnout na koho strach ap.
  6. auf j-n/etw. záležet, záviset na kom/čemEs kommt auf ihn an.Záleží to na něm.

Slovesoa, i. o

  1. Das/Es kommt darauf an. hovor.Přijde na to.

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

Ziel: am Ziel ankommendorazit do cíle

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder abgerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

nachdem: Nachdem er in der Stadt angekommen war, suchte er sich zuerst ein Zimmer.Když dorazil do města, nejprve si hledal pokoj.

doběhnout: doběhnout do cíleans Ziel gelangen, am Ziel ankommen

dojezd: dojezd na poslední chvílidas Ankommen in letzter Minute

dojít: Došel mi dopis?Ist ein Brief für mich angekommen?

dopustit: To nikdy nedopustím!Das lasse ich nie zu!, Darauf lasse ich es nicht ankommen!

pochodit: S tím u mě nepochodíš.Damit kannst du bei mir nicht ankommen.

přijet: přijet do Vídněnach Wien kommen/in Wien ankommen

věc: Když přijde na věc...Wenn es darauf ankommt...

závodník: Do cíle dojeli všichni závodníci.Am Ziel sind alle Wettkämpfer angekommen.

zpoždění: Vlak přijel se zpožděním.Der Zug ist verspätet angekommen.

krátký: být krátký na koho/cogegen j-n/etw. nicht ankommen, j-m/etw. nicht beikommen