Hlavní obsah

vorkommen

Slovesoa, i. o

  1. Wie kommst du mir eigentlich vor? hovor.Co si to (vlastně) dovoluješ?

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

vereinzelt: vereinzelt vorkommenojediněle se vyskytovat

spanisch: j-m spanisch vorkommennezdát se, zdát se divný komu

četný: häufiges Vorkommenčetný výskyt

hojný: ein häufiges Vorkommenhojný výskyt

ojediněle: wo sporadisch vorkommenojediněle se vyskytovat kde

sporadický: sporadisches Vorkommensporadický výskyt

vzácně: nur selten vorkommenvyskytovat se jen vzácně

vorkommen: Das kann mir nie vorkommen.To se mi nemůže nikdy stát.