Hlavní obsah

durchkommen

Slovesoa, i. o

  1. durch etw. projít čím zábranou ap., dostat se přes co přes překážku ap.
  2. hovor.dovolat se zastihnout někoho telefonicky
  3. hovor.běžet, být (od)vysílán zpráva v rádiu, televizi ap.
  4. projet, projít bez zastávky
  5. hovor.proniknout, prodrat se slunce mračny ap.
  6. uspět, obstát, mít úspěch
  7. mit etw. vyjít, vystačit s čím
  8. hovor.durch etw. vyváznout z čeho z nebezpečí ap.
  9. hovor.přežít, přestát těžkou nemoc ap.
  10. hovor.projít, uspět, obstát u zkoušky ap.bei einer Wahl durchkommenuspět ve volbách

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

proplout: proplout životemim Leben durchkommen