Hlavní obsah

nachkommen

Slovesoa, i. o

  1. přijít později než ostatní, následovatGeh schon voraus, ich komme gleich nach.Jdi napřed, přijdu později.
  2. j-m jít za kým auta za sebou ap.
  3. j-m bei/mit etw. stačit komu při/v čem tempu ap.

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

unmittelbar: keinen unmittelbaren Nachkommen habennemít žádného přímého potomka

königlich: einem königlichen Befehl nachkommensplnit královský příkaz

dostát: dostát závazkůmden Verpflichtungen nachkommen

plnit: plnit své závazkyseinen Verpflichtungen nachkommen

potomek: přímý potomekdirekter Nachkomme

povinnost: dostát (svým) povinnostem(seinen) Pflichten nachkommen