Hlavní obsah

dann

Vyskytuje se v

schon: wenn schon..., (dann)když už, (tak) ...

Vergnügen: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.Nejdřív práce, potom zábava.

wann: dann und wanntu a tam, někdy, občas

weitersehen: Dann sehen wir weiter./Dann werden wir weitersehen.Potom uvidíme., Pak se uvidí. co dál ap.

also: Also dann auf Wiedersehen!Tak tedy na shledanou!

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

eben: Dann müssen wir die Sitzung auf morgen verschieben. – Eben!Potom tedy musíme přesunout schůzku na zítřek. – Přesně tak!

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

täuschen: Wenn mich nicht alles täuscht, (dann) ...Pokud se zásadně nemýlím, tak ...

was: hovor. Und was dann?A co pak?

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

napřed: Napřed půjdu domů, pak do kina.Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.

pak: Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.

pak: Pak za mnou už nechoď!Dann komm(e) nicht mehr zu mir!

tak: Až to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

zatím: Tak zatím!Bis dann!

zaváhat: Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.Er zögerte eine Weile und trat dann herein.

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

zítra: Tak zítra!(Also dann,) Bis morgen!