Hlavní obsah

dann

Vyskytuje se v

schon: wenn schon..., (dann)když už, (tak) ...

Vergnügen: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.Nejdřív práce, potom zábava.

wann: dann und wanntu a tam, někdy, občas

weitersehen: Dann sehen wir weiter./Dann werden wir weitersehen.Potom uvidíme., Pak se uvidí. co dál ap.

also: Also dann auf Wiedersehen!Tak tedy na shledanou!

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

täuschen: Wenn mich nicht alles täuscht, (dann) ...Pokud se zásadně nemýlím, tak ...

was: hovor. Und was dann?A co pak?

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

napřed: Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.Napřed půjdu domů, pak do kina.

pak: Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.Odpočinul si, pak se dal do práce.

tak: Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.Až to dodělám, tak půjdu domů.

zatím: Bis dann!Tak zatím!

zaváhat: Er zögerte eine Weile und trat dann herein.Na chvíli zaváhal a pak vstoupil.

jednou: Erst wägen, dann wagen.Dvakrát měř, jednou řež.

řezat: Erst wägen, dann wagen.Dvakrát měř a jednou řež.

zítra: (Also dann,) Bis morgen!Tak zítra!

dann: dann und danntehdy a tehdy