Hlavní obsah

wann

Příslovce

  1. kdy časověSeit wann kennt ihr euch?Odkdy se znáte?Bis wann willst du bleiben?Dokdy chceš zůstat?
  2. kdy za jakých podmínek

Vyskytuje se v

dann: dann und wannněkdy, tu a tam občas

immer: wann (auch) immerať už ... kdykoli

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

denn: Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

gebären: Wann bist du geboren?Kdy ses narodil?

nur: Komm, wann immer du nur willst.Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.

reisen: Wann reist du?Kdy odjíždíš?

Selbsttest: Wann ist es sinnvoll, einen Selbsttest durchzuführen?Kdy má smysl udělat si samotest?

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

dozvědět se: Kdy ses to dozvěděl?Wann hast du es erfahren?

jít: V kolik jdeš?Wann gehst du los?

kdy: Kdy ses narodil?Wann bist du geboren?

kdy: Vrať se, kdy budeš chtít.Komm zurück, wann du willst.

letět: Kdy ti to letí?Wann geht dein Flug?

nakdy: Nakdy mám koupit lístky?Für wann soll ich die Karten kaufen?

naposled: Kdy jsme se viděli naposled?Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?

narodit se: Kdy ses narodil?Wann bist du geboren?

odkdy: Odkdy to víš?Seit wann weißt du das?

přestat: Neví, kdy přestat.Er weiß nicht, wann aufzuhören.

vracet se: Kdy se vracíš zpátky?Wann fährst du zurück?

vyplout: Kdy parník vypluje?Wann fährt das Dampfschiff ab?