Hlavní obsah

wann

Příslovce

  1. kdy časověSeit wann kennt ihr euch?Odkdy se znáte?Bis wann willst du bleiben?Dokdy chceš zůstat?
  2. kdy za jakých podmínek

Vyskytuje se v

immer: wann (auch) immerať už ... kdykoli

wann: dann und wanntu a tam, někdy, občas

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

denn: Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

gebären: Wann bist du geboren?Kdy ses narodil?

nur: Komm, wann immer du nur willst.Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.

reisen: Wann reist du?Kdy odjíždíš?

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

dozvědět se: Wann hast du es erfahren?Kdy ses to dozvěděl?

jít: Wann gehst du los?V kolik jdeš?

kdy: Wann bist du geboren?Kdy ses narodil?

nakdy: Für wann soll ich die Karten kaufen?Nakdy mám koupit lístky?

naposled: Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?Kdy jsme se viděli naposled?

narodit se: Wann bist du geboren?Kdy ses narodil?

odkdy: Seit wann weißt du das?Odkdy to víš?

přestat: Er weiß nicht, wann aufzuhören.Neví, kdy přestat.

vracet se: Wann fährst du zurück?Kdy se vracíš zpátky?

vyplout: Wann fährt das Dampfschiff ab?Kdy parník vypluje?

dann: dann und wannněkdy, tu a tam občas