Hlavní obsah

dann

Vyskytuje se v

schon: wenn schon..., (dann)když už, (tak) ...

Vergnügen: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.Nejdřív práce, potom zábava.

wann: dann und wanntu a tam, někdy, občas

weitersehen: Dann sehen wir weiter./Dann werden wir weitersehen.Potom uvidíme., Pak se uvidí. co dál ap.

also: Also dann auf Wiedersehen!Tak tedy na shledanou!

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

eben: Dann müssen wir die Sitzung auf morgen verschieben. – Eben!Potom tedy musíme přesunout schůzku na zítřek. – Přesně tak!

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

täuschen: Wenn mich nicht alles täuscht, (dann) ...Pokud se zásadně nemýlím, tak ...

was: hovor. Und was dann?A co pak?

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.