Hlavní obsah

täuschen

Sloveso

  1. (o)klamat, (o)šálitWenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...Pokud mě oči (ne)klamou, ...Wenn mich nicht alles täuscht, (dann) ...Pokud se zásadně nemýlím, tak ...
  2. klamat, mást
  3. sich täuschen mýlit se
  4. zneuží(va)t, využí(va)t

Vyskytuje se v

klamat: Neklame-li mne zrak, ...Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...

mámit: Mámí mě zrak.Mein Blick täuscht mich.

oklamat: Nenech se oklamat.Lass dich nicht täuschen.

oklamat: oklamat čí smyslyj-s Sinne täuschen

šálit: Smysly ho šálí.Seine Sinne täuschen ihn.

zmýlit: Nenech se tím zmýlit.Lass dich dadurch nicht täuschen.

zmýlit se: Zmýlila jsem se v něm.Ich täuschte mich in ihm.