Hlavní obsah

danach

Příslovce

  1. potom, natozwei Stunden danachdvě hodiny nato, o dvě hodiny později
  2. po kom/čem, za kým/čím, na koho/co označení určitého cíleSie sah das Seil und griff danach.Uviděla lano a sáhla po něm.
  3. podle toho, podle koho/čeho podle určité věci, přiměřenědanach zu urteilensoudě podle toho

Vyskytuje se v

fragen: Danach frage ich nicht.Na to se neptám.

Hahn: Danach kräht kein Hahn.Po tom ani pes neštěkne.

bald: bald danachbrzy potom

eingehen: Unsere Katze ist bald danach aus Kummer eingegangen.Naše kočka pak brzy nato pošla žalem.

poté: několik dnů potéeinige Tage danach