Hlavní obsah

endlich

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

heraus sein: Jetzt ist es (endlich) heraus!Teď je to (konečně) venku!

klicken: bei j-m klickt es (endlich)komu to konečně došlo, komu se konečně rozsvítilo

Mund: Halt (endlich) den Mund!Drž už (konečně) pusu!

schließlich: schließlich und endlichkoneckonců

aufhören: Hör mal endlich auf!Už konečně přestaň!

denn: Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?

durchkämpfen: Ich kämpfte mich endlich durch die Menge zum Ausgang durch.Konečně jsem se probojovala davem k východu.

entdecken: Der Verbrecher wurde endlich entdeckt.Zločinec byl konečně odhalen.

fallen: Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.

kommen: Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.

nun: Glaubst du mir nun endlich?Nuže, věříš mi konečně?

Schnabel: Halt (endlich) den Schnabel!Zavři (konečně) zobák!

springen: Nun spring doch endlich!No tak konečně skoč!

konečně: Na endlich bist du da!No konečně jsi tady!

-li: Ob du endlich schweigen wirst!Budeš-li už mlčet!

osamět: Sie sind endlich allein geblieben.Konečně osaměli.

povýšit: Endlich wurde er zum Leiter befördert.Konečně byl povýšen na vedoucího.

pryč: Der Winter ist endlich vorbei.Zima je konečně pryč.

rozhořet se: Das Feuer flammte endlich auf.Oheň se konečně rozhořel.

sklapnout: Halt(e) endlich den Mund!Sklapni už konečně!

umoudřit se: Nach der Erfahrung kam er endlich zur Vernunft.Po té zkušenosti se konečně umoudřil.

vybřednout: Endlich befreite er sich von den Schulden.Konečně vybředl z dluhů.

vyléčit se: Du solltest dich endlich richtig auskurieren.Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.

vyspat se: Ich will (mich) endlich ordentlich ausschlafen.Chci se konečně pořádně vyspat.

zavítat: Endlich ist der Frühling bei uns eingekehrt.Konečně k nám zavítalo jaro.

rozsvítit se: Es ist ihm endlich klar geworden.Konečně se mu rozsvítilo.