Hlavní obsah

klicken

Vyskytuje se v

cvakat: Fotoaparáty turistů cvakají.Die Kameras der Turisten klicken.

ikona: kliknout na ikonuauf das Icon klicken

poklepat: výp. poklepat myší na ikonumit der Maus auf das Icon klicken