Hlavní obsah

konečně

Příslovce

  1. (nakonec) schließlich
  2. (po dlouhém čekání) endlichNo konečně jsi tady!Na endlich bist du da!

Částice

  • schließlichKonečně je to tvoje věc.Schließlich ist es deine Sache.

Vyskytuje se v

konečný: konečný cíldas Endziel

pořadí: konečné pořadídie Endfolge

skóre: konečné skóreder Endspielstand

spotřebitel: konečný spotřebitelder Endverbraucher

stanice: konečná/přestupní stanicedie Endstation/Umsteigestation

konečná: vystoupit na konečnéan der Endstation aussteigen

konečně: Konečně je to tvoje věc.Schließlich ist es deine Sache.

nekonečný: nekonečný projeveine endlose Rede

osamět: Konečně osaměli.Sie sind endlich allein geblieben.

povýšit: Konečně byl povýšen na vedoucího.Endlich wurde er zum Leiter befördert.

pryč: Zima je konečně pryč.Der Winter ist endlich vorbei.

rozhořet se: Oheň se konečně rozhořel.Das Feuer flammte endlich auf.

sklapnout: Sklapni už konečně!Halt(e) endlich den Mund!

umoudřit se: Po té zkušenosti se konečně umoudřil.Nach der Erfahrung kam er endlich zur Vernunft.

vybřednout: Konečně vybředl z dluhů.Endlich befreite er sich von den Schulden.

vyléčit se: Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.Du solltest dich endlich richtig auskurieren.

vymáčknout se: Už se konečně vymáčkli.Sie rückten schon damit heraus.

vyspat se: Chci se konečně pořádně vyspat.Ich will (mich) endlich ordentlich ausschlafen.

zavítat: Konečně k nám zavítalo jaro.Endlich ist der Frühling bei uns eingekehrt.

rozsvítit se: Konečně se mu rozsvítilo.Es ist ihm endlich klar geworden.

aufhören: Už konečně přestaň!Hör mal endlich auf!

denn: Kdy už to konečně pochopíš?Wann begreifst du das denn endlich?

durchkämpfen: Konečně jsem se probojovala davem k východu.Ich kämpfte mich endlich durch die Menge zum Ausgang durch.

Endeffekt: v konečném důsledkuim Endeffekt

entdecken: Zločinec byl konečně odhalen.Der Verbrecher wurde endlich entdeckt.

fallen: Toto tabu konečně padlo.Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.

kommen: Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.

nun: Nuže, věříš mi konečně?Glaubst du mir nun endlich?

Schnabel: Zavři (konečně) zobák!Halt (endlich) den Schnabel!

springen: No tak konečně skoč!Nun spring doch endlich!