Hlavní obsah

konečně

Příslovce

  1. (nakonec) schließlich
  2. (po dlouhém čekání) endlichNo konečně jsi tady!Na endlich bist du da!

Částice

  • schließlichKonečně je to tvoje věc.Schließlich ist es deine Sache.

Vyskytuje se v

konečný: konečný cíldas Endziel

konečný: konečný výrobekdas Endprodukt

konečný: konečný stavder Endzustand

konečný: konečný rozsudekdas Endurteil

pořadí: konečné pořadídie Endfolge

skóre: konečné skóreder Endspielstand

spotřebitel: konečný spotřebitelder Endverbraucher

stanice: konečná/přestupní stanicedie Endstation/Umsteigestation

konečná: vystoupit na konečnéan der Endstation aussteigen

konečný: Život je konečný.Das Leben ist begrenzt.

konečný: stanovit konečnou cenu čehoden endgültigen Preis etw. Gen festsetzen

nekonečný: nekonečný projeveine endlose Rede

osamět: Konečně osaměli.Sie sind endlich allein geblieben.

povýšit: Konečně byl povýšen na vedoucího.Endlich wurde er zum Leiter befördert.

pryč: Zima je konečně pryč.Der Winter ist endlich vorbei.

rozhořet se: Oheň se konečně rozhořel.Das Feuer flammte endlich auf.

sklapnout: Sklapni už konečně!Halt(e) endlich den Mund!

umoudřit se: Po té zkušenosti se konečně umoudřil.Nach der Erfahrung kam er endlich zur Vernunft.

vybřednout: Konečně vybředl z dluhů.Endlich befreite er sich von den Schulden.

vyléčit se: Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.Du solltest dich endlich richtig auskurieren.

vymáčknout se: Už se konečně vymáčkli.Sie rückten schon damit heraus.

vypnout: Potřeboval bys konečně vypnout.Du solltest endlich mal ausspannen.

vyspat se: Chci se konečně pořádně vyspat.Ich will (mich) endlich ordentlich ausschlafen.

zavítat: Konečně k nám zavítalo jaro.Endlich ist der Frühling bei uns eingekehrt.

rozsvítit se: Konečně se mu rozsvítilo.Es ist ihm endlich klar geworden.

aufhören: Hör mal endlich auf!konečně přestaň!

denn: Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?

durchkämpfen: Ich kämpfte mich endlich durch die Menge zum Ausgang durch.Konečně jsem se probojovala davem k východu.

Endeffekt: im Endeffektv konečném důsledku

entdecken: Der Verbrecher wurde endlich entdeckt.Zločinec byl konečně odhalen.

fallen: Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.

kommen: Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.

nun: Glaubst du mir nun endlich?Nuže, věříš mi konečně?

Schnabel: Halt (endlich) den Schnabel!Zavři (konečně) zobák!

Schnabel: Mach doch den Schnabel auf!Otevři konečně hubu!

springen: Nun spring doch endlich!No tak konečně skoč!