Hlavní obsah

endlich

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

heraus sein: Jetzt ist es (endlich) heraus!Teď je to (konečně) venku!

klicken: bei j-m klickt es (endlich)komu to konečně došlo, komu se konečně rozsvítilo

Mund: Halt (endlich) den Mund!Drž už (konečně) pusu!

schließlich: schließlich und endlichkoneckonců

aufhören: Hör mal endlich auf!Už konečně přestaň!

denn: Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?

durchkämpfen: Ich kämpfte mich endlich durch die Menge zum Ausgang durch.Konečně jsem se probojovala davem k východu.

entdecken: Der Verbrecher wurde endlich entdeckt.Zločinec byl konečně odhalen.

fallen: Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.

kommen: Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.

nun: Glaubst du mir nun endlich?Nuže, věříš mi konečně?

Schnabel: Halt (endlich) den Schnabel!Zavři (konečně) zobák!

springen: Nun spring doch endlich!No tak konečně skoč!