Hlavní obsah

nun

Vyskytuje se v

nun: Co teď?, Co nyní?Was nun?

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

losgehen: A teď to může začít!Nun kann's losgehen!

springen: No tak konečně skoč!Nun spring doch endlich!

was: Co teď?hovor. Was nun?

nasuchu: Jsem teď úplně nasuchu.Ich bin nun ganz blank.

něco: Teď o něčem jiném!Nun zu etwas Anderem!

vyléčit se: Už jsem se z toho omylu vyléčil.Nun bin ich von dem Irrtum geheilt.

dobrý: Tady je dobrá rada drahá!Nun ist guter Rat teuer!

einmal: prostě, holt, bohuželnun einmal