Hlavní obsah

teď, hovor. teďka, ob. teďko

Příslovce

  • jetzt, nunTeď nebo nikdy!Jetzt oder nie!

Vyskytuje se v

zase: teď zasevystřídání něčím jetzt wieder

hned: Udělej to teď hned.Mach es (aber) sofort.

který: Zlozvyky, které se teď všude rozšiřují.Unarten, die sich jetzt überall breitmachen.

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

nasuchu: Jsem teď úplně nasuchu.Ich bin nun ganz blank.

něco: Teď o něčem jiném!Nun zu etwas Anderem!

nedávno: hovor. Stalo se to teď nedávno.Es ist neulich geschehen.

pokazit: Teď jsi mi úplně pokazil chuť!Jetzt hast du mir total den Appetit verdorben!

svítat: Teď mi svítá!Jetzt dämmert es (bei) mir!

vedlejší: To je teď vedlejší.Das ist jetzt Nebensache.

zmatek: Mám v tom teď trochu zmatek.Ich bin jetzt etwas verwirrt.

potřebovat: Nemohu vás tu teď potřebovat.Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.

start: Připravit se ke startu, pozor, teď!Auf die Plätze, fertig, los!