Hlavní obsah

zítra

Příslovce

  • morgenzítra ránomorgen früh

Vyskytuje se v

být: Nepřišel bys zítra?Würdest du morgen kommen?

mít: Zítra má být hezky.Morgen soll schönes Wetter sein.

mrknout: Zítra se na to mrknu.Ich sehe mir das morgen an.

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

odpoledne: dnes/zítra odpoledneheute/morgen Nachmittag

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!

roztočit: Zítra to pořádně roztočíme.Morgen hauen wir auf die Pauke.

sněžit: Zítra má sněžit.Es soll morgen schneien.

ty: Zítra přijdu k tobě.Morgen komme ich zu dir.

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

zatelefonovat: Můžeš mi zítra zatelefonovat?Kannst du mich morgen anrufen?

znovu: Zítra to zkusím znovu.Ich werde es morgen nochmals versuchen.

aber: heute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra

morgen: morgen Abendzítra večer

morgen: bis morgendo zítra, do zítřka

morgen: für morgenna zítra, na zítřek

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

behandeln: Können wir das nicht morgen behandeln?Nemohli bychom to probrat zítra?

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

entweder: Er kommt entweder heute oder morgen.Buď přijde dnes, nebo zítra.

essen: Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

stehen: Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.

bis: Bis morgen!Zítra na shledanou!, Tak zítra!