Hlavní obsah

hängen

Slovesohing, h./SüD,ÖrD,SwDi. gehangen

 1. viset prádlo na šňůře ap.Das Bild hängt schief.Obraz visí nakřivo.
 2. být připojen(ý)
 3. viset (dolů), být svěšený, spadat
 4. (u)lpět, držetAn den Schuhen hängt Schmutz.Na botách lpí špína.
 5. (zůstat) viset, (u)váznout, uvíznout
 6. hovor.in etw. Dat váznout, být pozadu, plavat v čem pravopise ap.
 7. hovor.ztvrdnout, (zůstat) trčet, (u)váznout
 8. an j-m/etw. záviset, být závislý na kom/čemDas hängt an ihrer Geschicklichkeit.To závisí na její šikovnosti.
 9. an j-m/etw. lpět, viset na kom/čem na rodičích ap.am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

Sloveso

 1. věšet, pověsit, zavěsit záclony ap.die Wäsche an die Leine hängenpověsit prádlo na šňůruIch hängte mir den Fotoapparat über die Schulter.Pověsil jsem si fotoaparát přes rameno.
 2. sich hängen pověsit se, zavěsit se na větev ap.
 3. uvázat, přivázat člun ap., zavěsit vagon ap.
 4. připojit, napojit do sítě ap.
 5. sich hängen an j-n/etw. (na)lepit se, přilepit se na koho/co
 6. sich hängen hovor.in etw. Akk plést se, vměšovat se do čeho
 7. oběsit, pověsitj-n an den Galgen hängenpověsit koho na šibenici

Vyskytuje se v

hängen: bei j-m hängenviset, dlužit komu

hängen: sich hängenpověsit se, zavěsit se na větev ap.

hängen lassen: j-n hängen lassennechat koho ve štychu, vykašlat se na koho

Lippe: an j-s Lippen hängenviset komu na rtech

Nagel: etw. Akk an den Nagel hängenpověsit co na hřebík

Ohr: die Ohren hängen lassensklopit uši, stáhnout krovky

Rockzipfel: an j-s Rockzipfel hängendržet se máminy sukně, schovávat se za máminy sukně o dětech

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

Haar: an einem Haar hängenviset na vlásku