Hlavní obsah

anhängen

Slovesoi, a

  1. j-m/etw. lpět na kom/čem, zůstat komu/čemuDas Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen.Pocit viny mu už zůstane.
  2. j-m/etw. být stoupencem koho/čeho, příslušet ke komu/čemu

Sloveso

  1. an etw. Akk pověsit, zavěsit na coden Mantel an einen Haken anhängenpověsit kabát na háčekden Hörer anhängenzavěsit (telefonní) sluchátko
  2. an etw. Akk připojit, zavěsit k čemu o vozidlecheinen Schlafwagen an den Zug anhängenpřipojit lůžkový vůz k vlaku
  3. přidat, připojit pár slov ap.ein Nachwort anhängenpřipojit doslov

Vyskytuje se v

anhängen: den Mantel an einen Haken anhängenpověsit kabát na háček

přišít: Sie haben ihm den Überfall angehängt.Přišili mu přepadení.

anhängen: Das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen.Pocit viny mu už zůstane.