Hlavní obsah

uváznout, hovor. uvíznout

Dokonavé sloveso

  1. (zůstat vězet) stecken bleibenuváznout na mělčiněauf einer Sandbank stecken bleiben
  2. expr.(zůstat déle) hängen bleibenuváznout u sousedůbei den Nachbarn hängen bleiben
  3. přen.(v paměti ap.) haften bleiben
  4. přen.(zastavit se) festfahren

Vyskytuje se v

zácpa: uvíznout v zácpěim Stau stecken bleiben

bod: přen. uvíznout na mrtvém boděin eine Sackgasse geraten

Morast: im Morast stecken bleibenuvíznout v bahně