Hlavní obsah

versetzen

Sloveso

  1. přemístit, přesadit na jiné místoeinen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu
  2. přeložit pracovně
  3. užívá se ve spojení s podstatným jménem a předložkou k opisu slovesa vyjadřujícího změnu stavuetw. in Bewegung versetzenuvést co do pohybuj-n in Unruhe versetzenzneklidnit kohoj-n in Begeisterung versetzennadchnout koho
  4. sich versetzen in j-n/etw. vžít se do koho/čeho
  5. zasadit, dátj-m einen Schlag versetzenzasadit ránu komu, uhodit koho
  6. zastavit, dát do zástavyeinen Schmuck/eine Antiquität versetzenzastavit šperk/starožitnost
  7. zpeněžit kořist ap.
  8. (z)ředitWasser und Wein/mit Wein versetzenředit víno vodou

Vyskytuje se v

Berg: Berge versetzen könnenumět hory přenášet

Fußtritt: j-m einen Fußtritt geben/versetzenkopnout koho, dát/uštědřit komu kopanec

Tritt: j-m einen Tritt (in den Hintern) versetzenkopnout koho (do zadku)

Ruhezustand: den Computer in den Ruhezustand versetzenpřepnout počítač do režimu hibernace