Hlavní obsah

umstellen

Vyskytuje se v

umstellen: Das Wild wurde umstellt.Lovná zvěř byla obklíčena.

přehodit: Wörter im Satz umstellenpřehodit slova ve větě

přemístit: die Möbel umstellenpřemístit nábytek

zpřeházet: die Worte im Satz umstellenzpřeházet slova ve větě